zaterdag 24 juni 2017

Summer Coffee Lovers Bloghop

Hello crafty friends, you probably saw already the Coffee Lovers hop? It's a fun hop created by coffee lovers. I think it's two times a year they do this hop with a lot prices to win. Of course I had to make something with the new "Cuppa Cactus" set from Newton's Nook Design.                * Hallo creatievelingen, je zag waarschijnlijk al de Coffee Lovers hop? Het is een leuke hop gemaakt door koffie liefhebbers. Ik denk dat ze twee keer per jaar ze deze hop organiseren met veel prijzen om te winnen. Natuurlijk moest ik iets maken met de nieuwe "Cuppa Cactus" set van Newton's Nook Design.

On this card I first created a background with a little coffee beans stamp. After that I created a scene with the cute reading cat and the cactus in the coffee mug.                * Op deze kaart heb ik eerst een achtergrond gemaakt met een kleine koffiebonensemptel. Daarna creëerde ik een scène met de schattige intelligente kat en de cactus in de koffiemok.


Newton's Nook Design is one of the many sponsors, so be sure to check the hop out!!                * Newton's Nook Design is een van de vele sponsors, dus bekijk zeker eens om de hop!!
http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-book-club-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-book-club/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cuppa-cactus/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cuppa-cactus-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-loves-coffee/


http://coffeelovingcardmakers.com/2017/06/2017-summer-coffee-lovers-blog-hop/

vrijdag 23 juni 2017

Magnetic Aerogram

Hello there! In this post I made again an aerogram for Newton's Nook Design. An aerogroms was made in wars where the wrote persons secret messages on the inside of the envelope. Here is how I made it:                * Hallo daar! In dit bericht maakte ik weer een aerogram, maar voor Newton's Nook Design. Aerogramen werden gemaakt in oorlogen waarbinnen mesen de geheime boodschappen op de binnenkant van de envelop werden geschreven. Hieronder staat hoe ik het gemaakt heb:


1. Make an envelope. You can use an envelope punch, a stencil or use a real envelope as guide.                * 1. Maak een envelop. Je kunt een enveloppunch, een stencil of een echte envelop gebruiken als gids.
2. With the "Lovely Blooms" I decorated the back of the card (with yellow ink).                * 2. Met de "Lovely Blooms" versierde ik de achterkant van de kaart (met gele inkt).


3. Cut out the small pieces for the inside scene and some critters for the rest of envelope. I used the "Simply Relative", "Happy Little Thought", "Winston Takes Flight" and the "Terrific Terriers".                * 3. Snij kleine stukjes uit voor de binnenste scène en een aantal elementen voor de rest van de envelop. Ik gebruikte de "Simply Relative", "Happy Little Thought", "Winston Takes Flight" en de "Terrific Terriers".

4. At the end I placed magnet tape so you can open and close the aerogram easely.                * 4. Aan het einde plaatste ik magneettape op de aerogram om de enveloppe gemakkelijk te kunnen openen en sluiten.

This is the the back of the envelope:                * Dit is de achterkant van de envelop:


The frond with the flowers and the text.                * De voorkant met de bloemen en de tekst.


And the inside of the card and the cute terrier between the flowers.                * En de binnenkant van de kaart met de schattige terriër tussen de bloemen.


I hope you liked the post and be sure to visit the Newton's Nook blog for more fun!                * Ik hoop dat je de post leuk vond en bezoek ook zeker de Newton's Nook blog voor meer plezier!


http://www.newtonsnookdesigns.com/happy-little-thoughts/ http://www.newtonsnookdesigns.com/happy-little-thoughts-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/terrific-terriers/ http://www.newtonsnookdesigns.com/terrific-terriers-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/lovely-blooms/ http://www.newtonsnookdesigns.com/simply-relative/

woensdag 21 juni 2017

Coördination Envelopes

Hi, it's me again.Today I'm showing off two envelopes that go along with the cards from previous Whimsy Stamps release week cards (card one, card two).                * Hallo, ik ben het weer. Hieronder laat ik twee enveloppen zien die horen bij de kaarten van de Whimsy Stamps release van  vorige week (kaart één, kaart twee).
 
 

I think it's always fun to create matching envelopes, it makes the excitement a lot more fun to get the card.                * Ik vind het altijd leuk om bijpassende enveloppen te creëren, het maakt het nog leuker om de kaart te krijgen.
 

See you back on Friday!                * Ik zie je terug op vrijdag!https://whimsystamps.com/products/little-isis-relaxing https://whimsystamps.com/products/furever-in-our-hearts https://whimsystamps.com/products/furever-friends-die-set