vrijdag 22 september 2017

Shark-Tastic Card

Hello there, I'm super happy to show an other card scene card made with the Newton's Nook Design Products.                * Hallo iedereen, ik ben super blij om jullie een nieuwe kaart te tonen die ik maakte voor Newton's Nook Design.


With this card I want to show you how versitile the new "Newton's Costume Party" stamp is. I just new I was going to use the shark costume on this cute newton. Putting the costume on pop dots shows more that he is in a costume. The pirate hat wad perfect fit on the cat from the "Newton Antic's". After that I took care of my critters I only had to search for everyting that did go well with the theme of my card. Waves and reed where perfect for finishing the scene. Of course the sentiments from the "Shark Bites" stamp sets where perfect to finish the card.                * Met deze kaart wil ik tonen hoe veelzijdig de nieuwe "Newton's Costume Party" stempel set is. Ik wist dat ik het schattige haaien kostuum wilde gebruiken. Als ik dat kostuum op foamdots plaatste leek het meteen of de poes het echt aan had. De piratenhoed paste dan weer helemaal op de kat van "Newton Antic's". Nadat ik voor mijnheertjes zorgde moest ik enkel op zoek gaan naar items die bij mijn kaart paste zorgen. Natuurlijk had ik al meteen de golven en de rietstengels vast om mijn scène af te maken. Ook de teksten van "Sharks Bites" mochten natuurlijk niet missen.


I hope you enjoyed the post. Don't forget to stop by the Newton's Nook Design blog for more details on the items that I used.                * Hopelijk vonden jullie het een fijne post. Vergeet zeker niet de Newton's Nook Design blog te bekijken voor meer details op de gebruikte items.

dinsdag 19 september 2017

I Think Of You

Hello creative friends, previous Els Brigé post I showed the new stamps and dies sets. Today I want to show them again, using them together for a card for someone who has something to celebrate for.                * Hallo creatievelingen, vorige Els Brigé post liet ik de nieuwe stempel- en snijmall set zien. Vandaag wil ik ze je opnieuw tonen waarbij ik ze tezamen gebruik voor een kaartje voor iemand die iets te vieren heeft.
As you can see, you can really use the "Think Pink" for fun and happy cards. In addition, the flowers are so beautiful and perfect for everything (it's clear that I am fan hihi).                * Zoals je kan zien kan je de “Think Pink” echt wel gebruiken voor leuke kaartjes. Daarnaast zijn de bloemetjes zo mooi en perfect voor alles (het is duidelijk dat ik fan ben hihi).


Likewise I wanted a card that was not too much for summer, but also not for autumn. That's why I chose green, red and yellow as a color combination.                * Verder wilde ik een kaartje dat niet te zomers was maar ook niet te herfstig. Daarom koos ik voor groen, rood en geel als kleuren combinatie.I think both new sets are great, but what's your favorite?
                * Ik vind beide nieuwe sets super fijn, maar wat is jouw favoriet?

donderdag 14 september 2017

NND Release Day 4

Hi there. It’s already the last day of our Newton’s Nook Release. As almost always we end with the kitty stamp.              * Hallo daar. Het is al de laatste dag van onze Newton's Nook Release. Zoals bijna altijd eindigen we met de katten stempel.


This is a super fun interactive stamp set. As you can see you can dress up newton just like a paper doll; how fun is that?! Every element that was pefect for a cute creepy night scene for my card.              * Dit is een super leuke interactieve stempel set. Zoals ja kunt zien, kan je Newton net als een papieren pop aankleden; hoe leuk is dat?!Would you like to win the “Nexton's Costume Party” Stamp Set? This set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win:  Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday September 14th at 9pm CST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, September 15th.                Wilt je graag de "Newton's Costume Party" stempel set winnen ?Dee set word wegegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Hier is hoe je kan winnen: Schrijf berichtjes op de NND blog en de Design Team blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit het collectief van berichten. Zorg ervoor om op elke blog een commentaar te schrijven voor je kans om te winnen. Je zult niet weten welke blog gekozen is om de winnaar uit te zoeken; dus hoe meer je schrijft hoe beter je kansen! Je hebt tot en met donderdag 14 augustus om 9 uur CST om berichtjes te schrijven - de winnaars worden bekend gemaakt op de Newton's Nook blog post op vrijdag 14 augustu


 Click through the DT blogs to see more inspiration with the new July release products from today:                * Klik door de DT blogs om meer inspiratie te zien met de nieuwe juli release producten vanaf vandaag:
Newton's Nook Designs  Amanda  |  HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Jennifer  |  Tatiana